Седемте рилски езера

24.01.2020

Седемте рилски езера са с ледников произход. Част са от Стоте национални туристически обекта. Разположени са стъпаловидно – между 2100 и 2500 м надморска височина. Свързани са помежду си с малки поточета.
-Сълзата е с най-голяма надморска височина - 2535 м. Нарича се така заради своята бистрота. Водната му повърхност е с размер 7 дка. Най-дълбоката му точка е 4,5 м.
-Окото (или Сърцето) е на височина 2440 м. Дълбоко е 37,7 м, а площта му е 6,8 ха. Това е най-дълбокото ледниково езеро на Балканите.
-Бъбрека е на 2282 м надморска височина. Площта му е 85 дка. Дълбоко е 28 м.
-Близнака е на 2243 м надморска височина. Водната му площ е 92 дка. Дълбоко е 27,5 м. Нарича се така, защото в средата си се стеснява и когато годината е суха, почти се разделя на две по-малки езера. 
-Трилистника се намира на 2216 м надморска височина, с площ 2,6 ха и дълбочина 6,5 м.
-Рибното езеро е най-плиткото – дълбоко е само 2,5 м. Площта му е 3,5 ха. Разположено е на 2184 м надморска височина. Тук се намира и старата хижа "7-те рилски езера". 
-Долното езеро е на 2095 м надморска височина. Дълбоко е 11 м, а площта му е 5,9 ха. Оттук извира р. Джерман.